Idioom-Architecten-050-01

Idioom-Architecten-050-02

Inzending ontwerpprijsvraag ‘Ilhas ao Alto’voor een nieuw onderkomen voor de Academie van Bouwkunst aan de Zuiderkuipen in Groningen i.s.m. architect Henk Geert Blaak.

Ilhas ao Alto
Een architectuurhuis als onderkomen van de Academie van Bouwkunst waar studenten (toekomstige architecten) zich individueel kunnen ontwikkelen. Waar ze op zoek zijn naar de individuele definitie van het begrip ruimte en architectuur in zijn algemeen. Het architectuurhuis is de plek waar de student zijn kennis vergaart en deze tot uitdrukking brengt. Een gebouw dat bescherming biedt tegen weersinvloeden van buiten, maar intern een open structuur kent, vrij indeelbaar, door de studenten zelf vormgegeven. De locatie, het gedempte Rietemakersrijge, ligt achter de Academie Minerva, een gebied dat nu dienst doet als parkeerterrein.
Het architectuurhuis wordt als verticaal eiland in het gedempte kanaal geplaatst waarbij de individuele student als uitgangspunt geldt. De student stuurt het onderwijs en het gebouw is bij zin/haar afwezigheid een lege doos, een onbewoond eiland.
Op de begane grond bevinden zich de functies die niet daadwerkelijk van invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs. De eigenlijke entree van de Academie ligt dan ook op de eerste verdieping met de kantoorfuncties. De werkateliers zijn gesitueerd op de tweede verdieping met op de bovenste verdieping de tentoonstellingsruimte annex kantine.
De betonschijf lijkt in eerste instantie een tweedeling aan te brengen tussen verkeersruimte en gebruikersfuncties. Maar de kwaliteit van de verkeersruimte verwordt tot afleesbare expositieruimten. In materialisatie leidt dit tot expositievlakken die gevat zijn in stroken gestraald en blank glas. Dit in tegenstelling tot de omhullende gevel ter plaatse van de gebruikersfuncties.
Door het gehele gebouw is de relatie van binnen naar buiten van essentieel elk met haar eigen specifieke oplossing. Op elk niveau haakt het gebouw (een éénvormig volume) in op zijn stedelijke context waardoor het een vervorming ondergaat en de potenties van deze locatie probeert bloot te leggen. Een architectuureiland.

‘Eilanden in de lucht’

TOP