Idioom Architecten - Borculo - nieuwbouw 16 woningen in woonwijk 't Elbrink in Borculo

Idioom Architecten - Borculo - nieuwbouw 16 woningen in woonwijk 't Elbrink in Borculo

Idioom Architecten - Borculo - nieuwbouw 16 woningen in woonwijk 't Elbrink in Borculo

Idioom Architecten - Borculo - nieuwbouw 16 woningen in woonwijk 't Elbrink in Borculo

De eerste fase van de uitbreidingswijk het Elbrink vormt een wig die in de bestaande bebouwing loopt. Naast de aansluiting op de bestaande kern ligt de waterzuiveringsinstallatie. Voor dit plan is één beeldkwaliteitsplan gemaakt, omdat de gemeente Borculo de ambitie had om deze woonwijk een duidelijk eigen gezicht te geven en hoge eisen te stellen aan de architectuur.
De 2 onder 1 kap woning liggen aan het centrale groengebied met een ruim uitzicht en met de voorgevel aan de zuidzijde. De gebogen daken en de dakterrassen richten zich duidelijk op de zon en het uitzicht. De portaalvormige elementen in de gevels geven de vorm een aan het beeld van een arena rond het grote groenen plein.

Nieuwbouw van 16 woningen in de woonwijk ’t Elbrink in de gemeente Borculo.

Opdrachtgever: NBM-Amstelland Woningbouw Noordoost
Constructeur: Ingenieursburo Bartels
Aannemer: Nevanco

TOP