Nominatie Hilversumse Architectuurprijs

Nominatie Hilversumse Architectuurprijs

De door Idioom Architecten ontworpen renovatie van vijf portiekflats aan de Jacob Roggeveenstraat en Willem Bontekoestraat in Hilversum is door het bestuur van de Stichting Hilversumse Architectuurprijs, uit een totaal van 42 projecten, als één van de negen genomineerd voor de Vakprijs en de Publieksprijs 2009-2010 geselecteerd

Oordeel jury:
‘Als initiatief om dit gebied te revitaliseren, is dit project blijmakend. Het is een mooie opgave, die terecht veel aandacht krijgt. De donkere kopgevels, de kleurverschillen, en de kloeke balkons zijn heel mooi en getuigen van greep op de opgave. Door hun zware karakter werden de balkons minder gewaardeerd.’

De beoordelingscriteria
In het reglement van de Hilversumse Architectuurprijs zijn beoordelingscriteria vastgelegd. De jury besluit echter enkele criteria te formuleren die leidend zijn bij het beoordelen van de plannen. Vooral van belang acht de jury dat: de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit groot is en een bijzonder vakmanschap laat zien (inclusief culturele waarde en toekomstwaarde); de architect een bijzondere extra inspanning heeft geleverd en dat dit aan het projectresultaat is af te lezen; het eindresultaat een presentatie is op de locatie en binnen het genre; het eindresultaat verrassend is, bijvoorbeeld in vanzelfsprekendheid of beleving en het project niet modieus is, maar een tijdloze kwaliteit heeft.

TOP