Idioom Architecten - Vierhouten - nieuwbouw 18 recreatiewoning op park Samoza

Idioom Architecten - Vierhouten - nieuwbouw 18 recreatiewoning op park Samoza

Idioom Architecten - Vierhouten - nieuwbouw 18 recreatiewoning op park Samoza

ZOEKEND NAAR EEN NIEUWE TYPE
In het dagelijkse leven wil men zich doorgaans thuis van de omgeving afzonderen. Schuttingen rond de tuin bakenen bijvoorbeeld het eigen domein effectief af. Op vakantie wordt naast individueel genot ook bewust het contact gezocht met gelijkgestemden binnen een kleine gemeenschap. De gemeenschapszin wordt door de beheerder van een recreatieterrein bevorderd door een bepaalde clusering van eenzelfde type bungalows in enigszins besloten harmonieuze eenheden. De keuze voor type bungelow op een recreatieterrein wordt daarmee een keuze voor een lifestyle. Het type vakantiewoningis belagrijker dan de precieze plek. Vor een ontwerper is dit een nieuwe uitdaging. Normaal zoekt een architect immers naar kansen om iets karakteristieks van de plek te versterken. Nu is de opdracht een catalogus-type te ontwerpen datoptimaal aansluit bij een lifestyle. Doordat de verkavelingssituatie kan variëren, dienen er enkele varianten ontwikkeld te worden in verband met juiste bezonning.

ONTWERP
Het ontwerp is een catalogusontwerp. Het houdt dus slechts rekening met de plaatsing op de kavel. dit gegeven is zichtbaar gemaakt door gebruikmaking van een zadel-dak. De overkapping van het vakantiehuisje is als het ware een uitwendige skelet. Het wonen onder het dak krijgt iets vluchtigs, iets transparants. Aan de ene zijde van het huisje is de entree en de opstelplaats voor de auto, aan de andere zijde de veranda. De veranda loopt door naar de voorzijde. De tijdelijkheid van het verblijf wordt geaccentueerd door de toepassing van een gevelpuiaan de voorgevel. Bij het openen van de afscheiding ontstaat er een prvacyscherm. In de standaarduitvoering legt de veranda een relatie tussen het wonen en het slapen, in de uitgebreide varaint tussen het wonen en het eten. Zo ontstaat zowel een interne als een externe routing in het ontwerp. Men kan binnen- of buitenom van de ene naar de andere ruimte.

Locatie: SAMOZA te Vierhouten
Opdrachtgever: Voordes Apeldoorn b.v.
Constructeur: Sänger IBCT b.v., ALmelo
Aannemer: Voordes Apeldoorn b.v.

TOP